تماس با ما

تلفن دفاتر هماهنگی

021-22057591

021-66883463

021-44588897

021-77174530

تلفن همراه

09123571239

اطلاعات بیشتر

حقوق مهندسین نظام مهندسی

باتوجه به قانون نظام مهندسی ساختمان وآیین نامه های مربوطه، طرح دعواعلیه مهندس ناظرونحوه شکایت ازمهندس ناظرمی بایست درشورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مربوطه صورت گیرد.

آنچه راکه شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان بررسی می کندتخلفات انتظامی،تخلفات حرفه ای واخلاقی است که براساس قوانین،آیین نامه ها،دستورالعمل هاومباحث مقررات ملی مربوط به حرفه ی مهندسی ساختمان می باشدوناظرملزم به رعایت آن است.

وکالت مهندس ناظردراین خصوص ازاهمیت فراوانی برخورداراست بایسته است وکیل مهندس ناظرازتبحربه سزایی برخوردارباشدآنچه که مسلم است وکالت ناظر،یکی ازپیچیده ترین اموروکالتی است ووکیل ناظرمی بایست ازتخصص حقوقی وتخصص مهندسی ساختمان توأمان بهره مندباشد.زیراکه ارتباط فی مابین تمامی مقررات ساختمانی وقوانین ومقررات حقوقی دریچه ای است برای احقاق حق واستیفای کامل حقوق مهندس ناظرساختمان درجلسات دادرسی شورای انتظامی.همچنین مرجع رسیدگی به تخلفات ناظرساختمان(شورای انتظامی استان)دراغلب مواردازجهت رسیدگی شکلی به پرونده های مطروحه به آیین دادرسی مدنی متمسک می شودوباتوجه به ابهام وسکوت وتعارض بین قوانین،آیین نامه ها،دستورالعمل های مربوط به امرساختمان،وکیل متخصص ساختمان این توانایی راداردکه باایرادات به موقع وقانونی مانع صدوررأی برعلیه موکل خودشود.وکالت درشورای انتظامی امری بسیارتخصصی است که احتیاج به یک مهندس حقوقدان داردکه درباب مهندسی ساختمان دارای تجارب بسیاربوده وارتباط بین قوانین،مقررات ساختمانی،باقوانین ومقررات مدنی وجزایی رابه خوبی بشناسد.علی رغم تصورمهندسین ساختمان،مهندسین طراح بسیاردرمعرض بی احتیاطی وتعدی وتفریط ازحدودقوانین ومقررات ساختمانی می باشند.وکالت مهندس طراح درمراجع رسیدگی قانونی نیزبه مانندوکالت ناظرازاهمیت زیادی برخورداراست.وکیل مهندس طراح نیزبایدضمن آشنایی کامل به قوانین ومقررات حقوقی،مدنی،جزایی،به طورکامل به مقررات طراحی ساختمان درزیرمجموعه نظام مهندسی آشنایی کامل داشته باشد.

پیمانکاران ومالکین محترم نیزجهت طرح دعواوشکایت علیه مهندس ناظرمی توانندبه شورای انتظامی استان مربوطه مراجعه کرده وطرح شکایت کنندنکته حائزاهمیت این است که نحوه شکایت ازمهندس ناظروارائه مستندات وادله موجود،می بایست به صورت قانونمندوبااشاره به موادقانونی صورت گیردتاخدایی ناکرده تضییع حقوقی ازطرفین اتفاق نیافتد.قطعاًویقیناًوکیل مالک ووکیل پیمانکاردربرابرناظر،می بایست حقوقدانی باشدکه به امورمهندسی ساختمان وقوانین ومقررات ساختمانی مشرف بوده وازتجربه کافی درزمینه نظارت وطراحی ساختمان برخوردارباشد.بدیهی است طرح دعوای مالک وپیمانکارعلیه ناظرساختمان وحضوردرجلسات دادرسی،امری است تخصصی که فقط باوجودوکیل حقوقی یامهندس ساختمان باتجربه به تنهایی کافی نخواهدبودعلیهذاصفات مذکورمی بایست توأمان درخدمت مهندسین ناظر،طراح ،مالکین وپیمانکاران قرارگیرد.

 


گروه وکلای ایران در جهت احقاق حق شما تمام تلاش خود را بکار خواهد بست، برای تنظیم وقت مشاوره تخصصی با شماره  09121510963 (مهندس اولایی )تماس بگیرید،موفق و پیروز باشید.

تجربیات ما

 ارتباطات قوی و سازنده

هیچ سازمان یا موسسه‌ای به تنهایی کامل نیست. همکاری با موسسات مرتبط و مکمل این امکان را به ما می‌دهد تا پاسخگوی تمامی نیازهای مشتریان در سطوح مختلف و با کیفیت تضمین‌شده باشیم. گروه وکلای ایران با موسسات حقوقی، موسسات آموزشی و دانشگاه‌ها  همکاری دارد و با اخذ نمایندگی از این موسسات به طور رسمی خدمات مشترکی را ارائه می‌نماید.

 

موفقیت در فضای وب

نقش اینترنت در همه ابعاد زندگی امروز انکارناپذیر است. امروزه فعالیت آنلاین و خدمات اینترنتی برای هر سازمانی نقش حیاتی دارد. گروه وکلای ایران از آغاز کار خود این مسئله را در دستور کار خود قرار داد. موفقیت وب‌سایت گروه وکلای ایران که هم اکنون یکی از شناخته‌شده‌ترین وب‌سایتهای حقوقی ایران است موید این موضوع است.

 

 رضایت مشتری

رضایت مشتری اولین اصل کار ما در گروه وکلای ایران است. ما همواره در تلاشیم تا با گرفتن بازخورد از مشتریان تمام مراحل خدمات خود را در راستای رضایت مشتریان بهینه‌سازی کنیم. پیشرفت سریع موسسه ما از زمان تاسیس تا کنون نشان‌دهنده این موضوع است. بهترین تبلیغ برای ما مشتریان سابق ما هستند. تمامی پرسنل موسسه برای ایجاد رضایت حداکثری در ارائه خدمات آموزش دیده‌اند و همواره از انتقادات و پیشنهادات مشتریان بهره برده‌اند.