تماس با ما

تلفن دفاتر هماهنگی

021-22057591

021-66883463

021-44588897

021-77174530

تلفن همراه

09123571239

اطلاعات بیشتر

امور موکلین

موکل عزیز برای اطلاع از وضعیت پرونده خود وارد سایت شوید.


نیابت قضایی چیست؟

در رسيدگي به جرايم و گاهي در ساير دعاوي ممكن است دادگاه اقدام به صدور نيابت قضايي كند. در اين صورت پاكت دربسته‌اي را به شما خواهد داد تا روانه دادسرا يا دادگاهي در شهري ديگر شويد. يعني اگر دادگاهي براي رسيدگي به يك دعوا نياز به انجام اقداماتي داشته باشد كه در حوزه جغرافيايي او نيست بايد به دادگاه صالح نيابت بدهد. 

 در صورتي كه مشكلي در يكي از شهرستان‌هاي دوردست داشته باشيد كه نياز به پيگيري و مراجعه مداوم داشته باشد بهترين خبر براي شما پيدا كردن يك آشنا در آن شهر خواهد بود كه قبول كند كارهاي شما را پيگيري كند. اگر چه شما مختاريد براي پيگيري امور به اين فرد نيابت بدهيد اما در ميان دادگاه‌ها در چنين شرايطي اين رسم به صورت تكليفي قانوني رواج دارد. يعني اگر دادگاهي براي رسيدگي به يك دعوا نياز به انجام اقداماتي داشته باشد كه در حوزه جغرافيايي او نيست بايد به دادگاه صالح نيابت بدهد.  

در چنين شرايطي معمولا اين سوال‌ها تكرار مي‌شود كه چرا بايد براي پيگيري دعوايمان روانه شهر غريب شويم؟ نكند ما را سر مي‌دوانند؟ نيابت قضايي به چه معني است؟ بعضي از شدت كنجكاوي طاقت نمي‌آورند و پاكت نامه را باز مي‌كنند تا سر از محتواي آن در آورند اما علاوه بر اينكه متوجه متن و دستورات آن نمي‌شوند، در دادگاه و دادسراي مقصد هم به خاطر باز كردن نامه پلمپ شده با دردسرهايي روبه‌رو مي‌شوند. در ادبيات حقوقي و در روال كاري دادگاه‌ها، كلمات و عباراتي هستند كه گاه به گوش ما مي‌خورند و تبديل به يك علامت سؤال در ذهن ما مي‌شوند. آگاهي و دانستن درباره آن‌ها سودمند به نظر مي‌رسد. يكي از آن عبارات كه ممكن است تا ذهن ما غريب به نظر برسد نيابت قضايي است.

نيابت به صلاحيت محلي ربط دارد

هر موردی كه در يك مرجع قضايي مطرح مي‌شود، در اولين گام آن، مرجع به اين سوال پاسخ مي‌دهد كه آيا صلاحيت رسيدگي به پرونده مطرح شده را دارد يا نه؟ صلاحيت به معني شايستگي و اختيار است و در اصطلاح حقوقي يعني شايستگي يك مرجع قضايي براي رسيدگي به يك پرونده. مثلا رسيدگي به دعواي نفقه بين زن و شوهر در صلاحيت دادگاه خانواده است؛ يعني دادگاه خانواده شايستگي رسيدگي به اين پرونده را دارد. صلاحيت دو نوع است:صلاحيت ذاتي و صلاحيت محلي (نسبي)

صلاحيت ذاتي، خط قرمز دادگاه‌ها محسوب مي‌شود و تخلف از آن ممنوع است زيرا مغاير صلاحيت ذاتي عمل كردن خلاف نظم عمومي جامعه محسوب مي‌شود. در موضوع صلاحيت ذاتي دادگاه‌ها سه مورد مطرح مي‌شود: 

1- صنف كه به كيفري و مدني و اداري تقسيم مي‌شوند، 2- درجه دادگاه‌ها كه بدوي و تجديدنظر هستند، و نوع دادگاه‌ها كه عمومي و اختصاصي نام مي‌گيرند. همه دعاوي بايد به دادگاه‌هاي عمومي ارجاع شوند؛ مگر در قانون از دادگاه اختصاصي نام برده شود. مثلا درباره رسيدگي به جرايم افراد نظامي، دادگاه نظامي بايد رسيدگي كند. پس دادگاه نظامي يك دادگاه اختصاصي است. همه افراد بايد صلاحيت ذاتي را رعايت كنند و عمل دادگاهي كه بدون در نظر گرفتن صلاحيت ذاتي، اقدام به رسيدگي كند، باطل است. در مقابل وقتي صحبت از صلاحيت محلي مي‌كنيم كه شايستگي دادگاه‌ها را از حيث قلمرو جغرافيايي و محلي بررسي كنيم. ماده 11 قانون آيين دادرسي مدني مرجع اصلي ما در اين موضوع است. بر اساس اين ماده، دعوا بايد در دادگاهي اقامه شود كه خوانده در آن حوزه قضايي اقامت دارد، مثلا اگر شما از فردي كه در مشهد زندگي مي‌كند، پول طلب داريد و تصميم داريد براي رسيدن به پول خود از وي شكايت كنيد، دادگاه مشهد صلاحيت رسيدگي به اين پرونده را دارد. چون مشهد محل اقامت خوانده است و مشهد صلاحيت محلي براي رسيدگي دارد. صلاحيت محلي براي آسايش مردم و تسهيل در رسيدگي به پرونده‌هاي قضايي در نظر گرفته شده است. حوزه قضايي هم عبارتست از قلمرو يك بخش يا شهرستان كه دادگاه در آن واقع است.

رابطه صلاحيت با نيابت قضايي

قصد ما بررسي نيابت قضايي دادگاه‌ها است، با اين حساب، رابطه صلاحيت با نيابت قضايي چيست؟ نيابت يك عمل حقوقي است كه يك فردي به فرد ديگر اجازه مي‌دهد به نام او و براي او كاري را انجام دهد. مانند نيابتي كه موكل به وكيل خود اعطا مي‌كند. بر همين اساس نيابت قضايي نيابتي است كه بين افراد جريان ندارد، بلكه در مراجع قضايي مطرح است. بنابراين همان‌طور كه هر يك از ما ممكن است شخصي را نايب خود قرار دهيم دادگاه‌ها نيز ممكن است اقدام به اعطاي نيابت كنند. هر قاضي موظف است در رسيدگي به پرونده‌ها علاوه بر صلاحيت ذاتي، صلاحيت محلي را هم رعايت كند. اما گاهي مواقع طبق ماده 290 قانون آيين دادرسي مدني، رسيدگي به دلايلي از قبيل تحقيقات از مطلعين و گواهان يا هر اقدام ديگري كه بايد خارج از مقر دادگاه رسيدگي كننده به دعوا انجام شود، دادگاه به مرجع صلاحيت‌دار محلي ديگر نيابت مي‌دهد تا حسب مورد اقدام لازم را انجام دهد و گزارشات را طي صورت مجلس به دادگاه نيابت دهنده ارسال كند، به شرطي كه انجام گرفتن آن اعمال توسط دادگاه نيابت دهنده لازم نباشد. به عبارت ديگر دادگاه براي رسيدن به برخي حقايق مجبور به جمع‌آوري دلايلي است كه در حوزه قضايي ديگر واقع شده است. مثلا دادگاه تهران مسئول رسيدگي به يك پرونده است. در دادگاه تهران نياز به تحقيق از مطلعين درباره يك مسأله احساس مي‌شود. در حالي كه مطلعين در شيراز زندگي مي‌كنند. بنابراين دادگاه تهران براي تسريع در امر رسيدگي، به دادگاه حوزه قضايي كه مطلع در آن زندگي مي‌كند، يعني شيراز، نيابت مي‌دهد تا مطلع را احضار و تحقيقات را انجام دهد و نتيجه تحقيقات را به دادگاه نيابت دهنده (تهران) بفرستد.

نيابت قضايي در امور كيفري

در امور كيفري هم نيابت قضايي وجود دارد. همان‌طور كه در ماده 59 قانون آيين دادرسي كيفري به آن اشاره شده، چنانچه تحقيق از متهم يا شنيدن شهادت شهود، معاينه محل يا جمع آوري آلات جرم و بازرسي از منزل لازم شود، دادگاه يا دادسراي رسيدگي كننده به دادگاه يا دادسراي صالح آن محل نيابت رسيدگي به آن مسايل را با ذكر دقيق موارد مي‌دهد. دادگاه تحقيقات را انجام مي‌دهد و نتايج به دست آمده را پس از امضا براي دادگاه نيابت دهنده مي‌فرستد. مثلا قتلي در تهران رخ داده، بنابراين حوزه قضايي تهران صلاحيت رسيدگي دارد. ولي شاهد صحنه قتل در اصفهان زندگي مي‌كند. بنابراين از طرف تهران به حوزه قضايي اصفهان نيابت داده مي‌شود كه تحقيقات را از شاهد انجام و گزارش را به تهران ارسال كنند. كنند. نكته مهم اين است كه در مواردي كه دادگاه مستقيما بر مبناي اقرار متهم يا شهادت شهود مي‌خواهد رأي صادر كند، قاضي بايد خودش اقرار و شهادت را بشنود و در اين موارد، نيابت قضايي ممكن نيست. هم چنين برگزاري جلسه محاكمه هم از طريق نيابت قضايي امكان‌پذير نيست.

علاوه بر اين نيابت‌هاي قضايي كه موارد ذكر شده در قانون را رعايت نكرده باشند يا از نظر قانوني ناقص باشند، به مرجع نيابت دهنده براي رفع نواقص بازگشت داده مي‌شوند.مواردي مانند ابلاغ اخطاريه كه از اداره ابلاغ امكان‌پذير است و فرستادن افراد به پزشكي قانوني و مواردي از اين دست احتياجي به نيابت قضايي ندارد و مستقيما انجام مي‌شوند.

انواع نيابت قضايي

نيابت قضايي ممكن است داخلي و يا بين‌المللي باشد. نيابت قضايي داخلي، وقتي است كه يك مرجع قضايي در داخل كشور به مرجع قضايي ديگر در ايران نيابت دهد. يعني هم دادگاه نيابت دهنده و نيابت گيرنده هر دو در ايران باشند. نكته‌اي كه بايد به آن توجه داشته باشيد اين است كه دادگاه نيابت دهنده نمي‌تواند شعبه را انتخاب كند. بلكه به حوزه قضايي صلاحيت‌دار مي‌فرستد و رييس حوزه تقسيم كار را انجام مي‌دهد. 

نيابت قضايي بين‌المللي وقتي صورت مي‌گيرد كه يكي از مراجع قضايي ايران تقاضايي از يكي از مقامات قضايي كشورهاي خارجي دارد. مثلا از طرف تهران نيابتي به يكي از مراجع قضايي در پاريس داده مي‌شود. در نيابت قضايي بين‌المللي بايد يا معاهده‌اي در اين زمينه با كشور مورد نظر وجود داشته باشد يا معامله متقابل صورت گيرد. يعني اگر ايران نيابت قضايي از طرف فرانسه را مي‌پذيرد، آن‌ها هم بايد بپذيرند.

ايران نيز به شرط وجود معامله متقابل مي‌تواند از طرف كشورهاي ديگر نيابت قضايي دريافت كند. نيابت قضايي در ايران براي كشور ديگر مطابق قانون ايران خواهد بود. چنانچه مراجع قضايي خارجي روش ديگري را مقرر كرده باشند، به شرط معامله متقابل و خلاف مقررات و نظم عمومي نبودن آن دستور، اجرا مي‌شود. در مسأله نيابت قضايي به مراجع قضايي خارج از كشور، از طرف ايران درخواست مي‌شود كه طبق قانون ايران رسيدگي شود. مراجع قضايي ايران بايد در خواست را همراه با تمام اموري كه خواهان رسيدگي به آن هستند به كشور نيابت گيرنده بفرستند. اگر با روش ديگري رسيدگي صورت گرفت، بايد دادگاه ايران آن را تأييد كند. 

پيگيري اعتراض به تصميم دادگاه

اگر در زمان رسيدگي به يك پرونده، بحث نيابت قضايي مطرح شد و شما به عنوان يكي از دو طرف دعوا احساس كرديد كه اين كار زمان رسيدگي را طولاني مي‌كند و به اين تصميم دادگاه اعتراض داشتيد، بايد اعتراض خود را به مرجع قضايي نيابت دهنده (رسيدگي كننده به پرونده) تقديم كنيد. 

بخشنامه رييس قوه قضاييه

در سال 1386 از طرف رييس قوه قضاييه بخشنامه‌اي براي رعايت قواعد آيين دادرسي توسط مراجع قضايي صادر شده است. در اين بخشنامه از مراجع قضايي سراسر كشور خواسته شده كه از اعطاي نيابت‌هاي قضايي مبهم و ناقص جلوگيري كنند، چرا كه باعث صرف وقت و هزينه و طولاني شدن روند دادرسي مي‌شود. در اين بخشنامه نكاتي ذكر شده كه اشاره به برخي از آن‌ها خالي از فايده نيست. در تنظيم برگه نيابت مشخصات كامل طرفين دعوا، شهود، مطلعين و سمت قاضي نيابت دهنده به طور دقيق ذكر شود. مراجع نيابت دهنده از ارسال برگه نيابت به مركز استان خودداري كنند، چرا كه باعث طولاني شدن روند دادرسي خواهد شد. در برگه نيابت قضايي، تمام مواردي كه درباره آن‌ها نيابت داده مي‌شود، به طور دقيق و خوانا ذكر شود. هم چنين برگه نيابت قضايي بايد از طريق دستگاه نمابر (فكس) ارسال شود و حداكثر ظرف سه روز برگه نيابت به مرجع نيابت گيرنده ارسال شود.

منبع:حمايت

برچسب های این مطلب :

نيابت قضايي -نيابت قضايي در امور كيفري -

انواع نيابت قضايي -نیابت قضایی چیست؟

 

 

 

 

تجربیات ما

 ارتباطات قوی و سازنده

هیچ سازمان یا موسسه‌ای به تنهایی کامل نیست. همکاری با موسسات مرتبط و مکمل این امکان را به ما می‌دهد تا پاسخگوی تمامی نیازهای مشتریان در سطوح مختلف و با کیفیت تضمین‌شده باشیم. گروه وکلای ایران با موسسات حقوقی، موسسات آموزشی و دانشگاه‌ها  همکاری دارد و با اخذ نمایندگی از این موسسات به طور رسمی خدمات مشترکی را ارائه می‌نماید.

 

موفقیت در فضای وب

نقش اینترنت در همه ابعاد زندگی امروز انکارناپذیر است. امروزه فعالیت آنلاین و خدمات اینترنتی برای هر سازمانی نقش حیاتی دارد. گروه وکلای ایران از آغاز کار خود این مسئله را در دستور کار خود قرار داد. موفقیت وب‌سایت گروه وکلای ایران که هم اکنون یکی از شناخته‌شده‌ترین وب‌سایتهای حقوقی ایران است موید این موضوع است.

 

 رضایت مشتری

رضایت مشتری اولین اصل کار ما در گروه وکلای ایران است. ما همواره در تلاشیم تا با گرفتن بازخورد از مشتریان تمام مراحل خدمات خود را در راستای رضایت مشتریان بهینه‌سازی کنیم. پیشرفت سریع موسسه ما از زمان تاسیس تا کنون نشان‌دهنده این موضوع است. بهترین تبلیغ برای ما مشتریان سابق ما هستند. تمامی پرسنل موسسه برای ایجاد رضایت حداکثری در ارائه خدمات آموزش دیده‌اند و همواره از انتقادات و پیشنهادات مشتریان بهره برده‌اند.